Registrer deg

Interessert i hva som skjer på Lilleby? Registrer deg og få nyhetsbrev om bolig, bygging og utviklingen av byens mest spennende bydel.

Registrert

Skriv inn e-postadressen du registrerte deg med.

Tilbake til registrering
Tilbake til aktuelt

En frodig plan for uteområdene

Lilleby blir en grønn bydel med mye grøntareal. Hele 38 mål er satt av park- og rekreasjonsområder, utformet av landskapsarkitektene i Asplan Viak.

- Vårt mål er at Lilleby skal bli en levende og frodig bydel med gode møteplasser, parker, gater og nærmiljøanlegg. I utviklingen av uteområdene har det vært viktig å bygge gode forbindelser, både internt på området og ut til byområdene rundt, sier Sigrid Vasseljen, landskapsarkitekt MNLA, Asplan Viak.

Grønt er trivsel
Utformingen av uteområdene er i sterk grad med på å avgjøre hvor attraktivt et boligmiljø blir. De grønne områdene bidrar til å øke bruks- og opplevelsesmuligheter samtidig som det gir frodighet og sanselighet inn i bomiljøet.

Lillebyløypa
- Tilgjengelige uteområder er viktige  trivselselementer for alle aldersgrupper. Slike grønne soner er et lavterskeltilbud for bevegelse og aktivitet, samt viktige sosiale møteplasser. Det skal være enkelt å komme seg rundt, både for barn på trehjulsykkel, trimmere på joggetur og eldre på spasertur. Gang- og stinettet ”Lillebyløypa” skal passere varierte utearealer og møteplasser med ulike aktivitetstilbud. Trær, busker og stauder vil være med å bygge gode uterom, gi frodighet og årstidsvariasjon i farge og blomstring, sier Vasseljen.

Maskinparken den første av mange parker
For å skape gode private soner og fellesareal, er det lagt vekt på å bygge god avskjerming mellom private soner og de grønne fellesarealene. Den første parken som ferdigstilles på Lilleby blir Maskinparken. Den bygges rundt strukturen av Bergs Maskinhall som gir en spennende ramme rundt en bydelspark som byr på ulike leke- og klatreaktiviteter, scene, grillplass, små trampoliner, etc. 

- Vi vil at parken skal være en fin ramme både for hverdagene og festdagene. Et felles naturlig møtepunkt for alle som bor på Lilleby.

Søndag 21. august blir det offisiell åpning av den første parken på Lilleby, Maskinparken. Mer informasjon kommer om dette.