Registrer deg

Interessert i hva som skjer på Lilleby? Registrer deg og få nyhetsbrev om bolig, bygging og utviklingen av byens mest spennende bydel.

Registrert

Skriv inn e-postadressen du registrerte deg med.

Tilbake til registrering
Tilbake til aktuelt

Ladebekken 1 og 2 får hedrende omtale i byggeskikkpris

«Et inspirerende innspill til byutviklingen». Slik beskrev juryen Ladebekken 1 og 2 på Lilleby da Trondheim kommunes byggeskikkpris 2019 ble delt ut 14. juni.

Trondheim kommune deler hvert år ut en byggeskikkpris til et bygg eller anlegg som juryen ønsker å hedre for god byggeskikk. Prisen deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knyttet til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

Årets jury besto av ordfører Rita Ottervik, varaordfører Ola Lund Renolen, Knut Viken fra Trondhjems Arkitektforening, Aase Sætran i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Fredrik Lund fra NTNU og Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling.

Det var Heimdal Videregående skole som vant selve prisen, men juryen ga i tillegg hedrende omtale til Ladebekken 1 og 2 på Lilleby, som omtales som "en rundingsbøye for boligutviklingen i Trondheim":

«Utviklingen av Lilleby er blitt et forbildeprosjekt for utviklingen av nye boligområder. Prosjektet viser at man kan oppnå høy tetthet, og likevel få mange gode arkitektoniske kvaliteter, trygge uterom, variert boligsammensetning, spennende funksjoner og innovative bransjer. Her er det mye inspirasjon å hente for framtidens fortettingsprosjekter.»

Ørjan Vårdal, daglig leder i Lilleby Eiendom AS, er veldig stolt over å motta hedrende omtale i forbindelse med Trondheim kommunes Byggeskikkpris 2019.
– Dette gir oss tro på at vi er på riktig vei med tanke på våre ambisjoner om å bygge en ny bydel i Trondheim, med et godt nabolag der det er godt å bo, sier han.

Ladebekken 1 og 2 er to av de første husene på Lilleby, og har til sammen 127 leiligheter. Begge husene er tegnet av Lund Hagem Arkitekter. Om arkitekturen skriver juryen:

«Boligene i Ladebekken 7 og 9 danner en tydelig ramme for parken og fungerer som et sterkt romdannende element. Bebyggelsen oppleves som en liten by i byen. Aktørene har lyktes med å kombinere lave rekkehus omkranset av park i midten med høyere blokker i randsonene. Her bor man tett i tett i to blokker med opptil åtte etasjer over bakken. Variasjon i antall etasjer, med lavere volum på midten, er med å gi bebyggelsen en variasjon og dynamikk. uten at det oppleves urolig. Uterommene er varierte og har høy kvalitet i sin utforming. (...) Juryen vil berømme prosjektets flytende overganger mellom boligene og uterommet. dette er forbilledlig løst ved at terrasser er lagt helt på bakkeplan uten forhøyning, trinn eller rekkverk, som åpner for impulsive sosiale møter i parken.»

Les hele juryens begrunnelse her.