Registrer deg

Interessert i hva som skjer på Lilleby? Registrer deg og få nyhetsbrev om bolig, bygging og utviklingen av byens mest spennende bydel.

Registrert

Skriv inn e-postadressen du registrerte deg med.

Tilbake til registrering
Tilbake til aktuelt

Nye miljøsertifiserte hjem på Lilleby!

Nå blir de nye boligene i Smelteverket 1 miljøsertifisert av BREEAM-NOR. Det betyr at du får både bedre innemiljø og lavere energiforbruk!

For å bli miljøsertifisert av BREEAM-NOR måler og dokumenterer vi alle sider av miljøarbeidet. Det betyr alt fra biologisk mangfold og inneklima, til CO2-utslipp og avfallshåndtering. På den måten sikrer vi god design og bærekraftige valg igjennom hele byggeprosjektet. En lærerik og grundig prosess som hjelper oss, og deg, på veien til et enda grønnere byliv. 

 

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM er det ledende miljøsertifiseringsverktøyet i europeisk byggebransje, lansert i 1990 av BRE i England. Grønn Byggallianse har gjennom BREEAM-NOR tilpasset BREEAM til norske forhold.


Hva betyr BREEAM-NOR for deg? 

Et bygg utviklet og sertifisert i henhold til BREEAM-NOR gir deg bedre bokvalitet ved å sørge for sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger. Her er alt fra heiser og hvitevarer til utebelysning valgt med hensyn til energiforbruk. 


BREAAM-NOR-sertifisering krever blant annet:

  • Bruk av materialer med lave utslipp.
  • Byggepraksis som tar grundige hensyn til ytre miljø, sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø.
  • Forbud mot miljøgifter.
  • Samfunnsansvarlig bygging med kun lovlig avviklet tømmer.
  • Tilrettelegging for klimavennlig transport som elbil, el-sykkel og kollektivtrafikk.
  • Separat energimåling av hver leilighet.